Macération Réchauffante (ZGT)

Macération Réchauffante (ZGT)


  • Nom Pinyin: Macération Réchauffante (ZGT)
  • Nom Latin:
  • Fang Zheng : Utilisée en usage externe pour un stade chronique de douleur par traumatisme avec présence de Froid
Prescriptions à usage externe
Tou Gu Cao (9g)
Hua Jiao = Chuan Jiao (20g)
Shen Jin Cao (9g)
Cang Zhu (10g)
Fang Feng (10g)
Liu Ji Nu (9g)
Du Huo (15g)
Gui Zhi (12g)
Ai Ye (12g)
Hong Hua (9g)